Villkor

Regler och Villkor

1. Arrangörerna kommer att förse alla registrerade deltagare med nummerlapp, stämpelkort och teman förutsatt att deltagaren anländer till stationerna inom de utsatta tidsramarna. arrangörerna tar på sig att hålla tävlingens teman hemliga fram till Fotomaraton starten för alla som kan deltaga i tävlingen.

2. Deltagarna får ett startnummer och en nummerlapp vid incheckning. Nummerlappen ska bäras synlig under hela maratondagen.

3. Efterbearbetning av bilder är inte tillåtet. Photoshopade eller på annat sätt förändrade bilder leder till diskvalificering.

4. Alla bilder ska vara tagna med en digitalkamera i JPEG format.

5. Betalad anmälningsavgift går tyvärr ej att få tillbaka. Det är dock tillåtet att sälja/ge bort sin plats. (Se FAQ)

6. Arrangörerna har rätt att ställa in eventet vid ytterst seriösa fall. I detta fall kommer registreringsavgiften att betalas tillbaka inom 5 veckor från att det ställts in.

7. Deltagande i tävlingen ger arrangörerna tillstånd att använda och publicera deltagarens bilder i samband med Fotomaraton Sveriges utställningar, promotion och dess marknadsföring. I och med ditt deltagande godkänner du också att bilderna som tas i samband med tävlingen får användas vid försäljning i form utav en fotomaraton fotobok*. Du godkänner även att bilder och filmer på dig får användas i arrangörens och partners marknadsföring.

8. Deltagaren ansvarar för att säkerställa godkännande för användning av bilderna enligt tävlingens regler, av personer som är identifierbara på bild samt att hen äger rättigheterna till bilderna.

9. Arrangörerna är ej ansvariga för några skador deltagare eller deras utrustning kan komma att dra på sig under eventet och dess utställning. Det enda undantaget är om skadan åstadkommits på grund av en arrangörs grova vårdslöshet.

10. Deltagare under 18 år ska ha målsmans underskrift för deltagande. (Underskriften ska visas i samband med uthämtande av nummerlapp)

11. Juryns beslut kan ej överklagas

12. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

13. Alla deltagare måste ta del av och följa tävlingens regler

14. Den information deltagare lämnar i samband med registrering sparas i Kalmar Fotomaratons databas med ändamålet att underlätta arbetet i samband med tävlingen.

15. Arrangörerna har rätt att ändra tävlingens regler och villkor. Vid stora ändringar kommer du som anmält dig att meddelas via den mailadress du angett vid registrering.

*Om du ej vill att dina bilder ska vara med i den fotobok som kommer att produceras och säljas kan du aktivt höra av dig till oss på info@kalmarfotomaraton.se och berätta detta. Dina bilder kommer då ej att vara med i fotoboken och därför inte att säljas utav Kalmar Fotomaraton.